آیا میدانید

آیا میدانید اگر حجت خدا بروی زمین نباشد زمین تمام ساکنان خود را در خودش فرو خواهد برد.

/ 0 نظر / 2 بازدید