آثار و برکات صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم    صلوات بفرست

بسیار جالب و خواندنی است که این ذکر که شریفترین ذکرها در نزد پروردگار است چه کارهایی در این دنیا و آن دنیا انجام نمیدهد:(حتما بخونید که از جیبتون رفته)

محاسبه ثواب صلوات
رسول خدا (ص) فرمودند: در معراج، ملکی را دیدم که هزار هزاردست دارد (یعنی یک میلیون) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. آن ملک گفت: من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد. تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم. رسول خدا (ص) فرمودند: چیست؟ عرض کرد: هرگاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم.
 منبع: آثار و برکات صلوات – ص ۳۰

نوشتن صلوات
رسول خدا (ص) فرموند: هر کس در کتابی یا نوشته ای بر من صلوات بنویسد، تا زمانی که نام من در کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از درگاه حق طلب آمرزش می کنند.
منبع: داستانهای صلوات – ص ۸ – سفینه البحار – ج ۲ – ص ۵۰

صلوات جهت حاجت
حضرت محمد (ص) فرمودند: صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می کند..
. منبع: داستانهای صلوات – ص ۱۰ – جمال الاسبوع – ص ۲۴۲

آمرزش گناهان با صلوات
حضرت محمد (ص) فرمودند: هر کس هر روز از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد، بر خدا لازم می شود که گناهان او را بیامرزد، در همان روز یا همان شب.
منبع: بحار الانوار- ج ۹۴ – ص ۶۹ – داستان های صوات – ص ۱۲

میزان صلوات در قیامت
حضرت محمد (ص) فرمودند: روز قیامت، من پیش میزان اعمال هستم، یعنی که هر کس کفه سیئاتش (گناهانش) سنگین تر از کفه حسناتش (ثواب هایش) باشد، من صلوات هایی را که برایم فرستاده می آورم و در کفه حسناتش می گذارم تا آن که کفه حسناتش سنگین تر گردد..
منبع: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال باب ثواب الصلاه النبی، داستان های
. صلوات – ص ۱۳

دیدن بهشت با صلوات
حضرت محمد (ص) فرمودند: هر کس هر روز هزار صلوات بر من بفرستد از دنیا نخواهد رفت تا جای خود را در بهشت ببیند.
. منبع: فضیلت صلوات- ص ۱۴ ، داستان های صلوات ص ۱۴

شرکت ملائکه ها در مجالس صلوات
حضرت محمد (ص) فرمودند: کاروانی از فرشتگان به امر پروردگار در جهان حرکت می کنند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات می رسند، به یکدیگر می گویند: فرود آییم. زمانی که پیاده می شوند، اهل جلسه را هنگام دعا با ذکر آمین، یاری کرده و نیز اهل جلسه را هنگام صلوات کمک و همراهی می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند: خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید.
منبع: آثار و برکات صلوات ص ۳۷

خشنودى پیامبر (ص) از صلوات هاى زیاد
شخصی بسیار زاهد و عابد که گوشه گیر بود و در مجالس و محافل حاضر نمی شد، روزی در مجلس سخنرانی شرکت کرد وموجب تعجب همه شد. علت حضورش را پرسیدند، گفت: رسول خدا (ص) را در خواب دیدم و به من فرمود: برو به مجلس سخنرانی فلان واعظ که زیاد بر من صلوات می فرستد و من از او خشنودم.
منبع: شرح فضایل صلوات ص ۹۲ – آثار و برکات صلوات ص ۸۷

گم کردن راه بهشت
رسول خدا (ص) فرمودند:کسی که صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را گم کرده است.
. منبع: آثار و برکات صلوات ص ۹۷

صلوات ناقص، چرا؟
رسول خدا (ص) فرمودند: بر من صلوات ناقص نفرستید، پرسیدند:صلوات ناقص کدام است ؟ رسول خدا (ص) فرمودند: این که این نوع صلوات را صلوات ناقص « اللهم صل علی محمد » بگویید <اللهم صل علی محمد و آل محمد» : گویند. صلوات کامل چنین است
. منبع: آثار و برکات صلوات ص ۱۰۰

فوائد صلوات
رسول خدا (ص) فرمودند: در مقابل صد صلوات، خدا صد حاجت را بر آورده کند.
. منبع: هدیه خدا ص ۲۰
با صدای بلند صلوات فرستادن، نفاق را بر طرف می کند.
. منبع: ثواب الاعمال ص ۱۹۰ – هدیه خدا ص ۲۰
صلوات فرستادن موجب پاکیزه شدن عمل هاست.
. منبع: امالی طوسی ج ۱ - هدیه خدا ص ۲۰
هر کس یک مرتبه صلوات بفرستد، خدا درِ عافیت را بر او می گشاید.
. منبع: جامع الاخبار ص ۶۷ - هدیه خدا ص ۲۰
صلوات فرستادن فقر را بر طرف می نماید.
. منبع: جلاء الافهام ص ۲۵۲ - هدیه خدا ص ۲۰
هرگاه چیزی از یاد انسان برود و آدمی آن را فراموش کند، صلوات موجب می شود آن را به خاطر آید.
. منبع: جلاء الافهام ص ۲۵۲ - هدیه خدا ص ۲۰
صلوات، دشمن دیرین و همیشه در کمین یعنی ابلیس را ذلیل وخوار می نماید.
. منبع: هدیه خدا ص ۲۰ - شرح فضایل صلوات ص ۱۱۴
هر که بر رسول خدا (ص) صلوات بفرستد، خدا و ملائکه بر او صلوات می فرستند.
. منبع: اصول کافی ج ۴ ص ۲۴۹ – جامع الاخبار ص ۶۹ - هدیه خدا ص ۱۷
انسان با رتبه و مقام صلوات به مقام خلیلی می رسد، چنان که ابراهیم (ع) به برکت صلوات به مقام خلیلی نائل آمد.
. منبع: هدیه خدا ص ۱۷ – علل الشرایع ص ۳۴
سزاوارترین و نزدیک ترین مردم در روز قیامت به رسول خدا (ص) کسی است که در دنیا بر آن حضرت بیشتر صلوات فرستاده باشد.
. منبع: هدیه خدا ص ۲۲ – جامع الاخبار ص ۶۸ – مکارم الاخلاق ص ۳۱۲
رسول خدا (ص) به حضرت علی (ع) فرمود: هر کس بر من صلوات بفرستد شفاعت من بر او واجب می شود.
. منبع: هدیه خدا ص ۲۰ – جامع الاخبار ص ۶۷
حضرت رضا (ع) فرمودند: هر کس قادر بر کفاره گناهان خود نباشد صلوات بسیار بفرستد که صلوات بر محمد و آل محمدگناهان را می ریزاند.
منبع: هدیه خدا ص ۲۲ – جامع الاخبار ص ۲۸
امیر المومنین (ع) فرمودند: صلوات فرستادن در محو کردن گناهان شدیدتر است از فرو نشانیدن آتش توسط آب.
منبع: هدیه خدا ص ۲۳ – ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص ۱۸۴
رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس بعد از نماز ظهر، صد بار صلوات بفرستد خداوند سه پاداش به او می دهد
اول: مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا کند.
دوم: ایمان او را حفظ کند که این بزرگ ترین بخشش است.
سوم: روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسد.
منبع: ختوم و اذکار شفا و درمان ص ۶۰ – هدیه خدا ص ۱۴۲ – آثار و
. برکات صلوات ص ۱۱۹

صلوات، هنگام مصاحفه با مسلمانان.صلوات بفرست
رسول خدا (ص) فرمودند: دو بنده که دوست یکدیگر باشند و برای خدا با هم مسافحه نمایند و بر من صلوات فرستند، پیش از آنکه از هم جدا شوند، خدا گناهان هر دو را می آمرزد.
. منبع: فضایل صلوات ص ۱۱۲

صلوات با دل و زبان
یکی از آداب فرستادن صلوات این است که دل با زبان موافقت نماید، به این معنا که از روی غفلت زبان را به گفتن صلوات حرکت ندهد.
. منبع: شرح صلوات ج ۱۱۶

مانع غیبت
روزی یکی از اولیا به حضرت الیاس و حضرت خضر (ع) شکایت کرد که مردم زیاد غیبت می کنند و غیبت هم از گناهان کبیره است و هر چه آنها را نصحیت می کنم و آنها را منع از غیبت
می کنم، به حرفم اعتنایی نمی کنند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند. چه کنم ؟ حضرت الیاس (ع) فرمود: چاره این کار این است که وقتی وارد چنین مجلسی و دیدی غیبت می کنند، بگو:
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد
پروردگار، ملکی را بر اهل مجلس موکل می کند که هر وقت کسی خواست غیبت کند آن ملک جلوی این عمل زشت را می گیرد و نمی گذارد غیبت شود. سپس حضرت خضر (ع) فرمود: وقتی کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگوید:بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمدحضرت حق ملکی را می فرستد تا نگذارد که اهل آن مجلس غیبت او را کنند..
. منبع: داستان های صلوات ص ۵۷

فریاد رسی صلوات در قبر
شبلی نقل نموده است: من همسایه ای داشتم که وفات نمود. او را خواب دیدم ،از او پرسیدم: خدا با تو چه کرد ؟گفت :ای شیخ ! هو لهای بزرگ دیدم، و رنج های عظیم کشیدم.از آن جمله به وقت سوال منکر و نکیر، زبان من از کار باز ماند. باخود می گفتم: واویلاه، این عقوبت از کجا به من رسید؟ آخر، من مسلمان بودم و بر دین اسلام مردم. آن دو فرشته با غضب از من جواب طلبیدند. ناگاه شخصی نیکو موی و خوش بوی آمد، میان من و ایشان حایل شد و مرا تلقین کرد تا جواب ایشان را به نحو خوب بدهم، از آن شخص پرسیدم: تو کیستی – خدا تو را رحمت کند – که من را از این غصه خلاصی دادی ؟گفت: من شخصی هستم که از صلواتی که تو بر پیغمبر (ص) فرستادی آفریده شده ام، و مامورم در هر وقت و هر جا که درمانی به فریاد تو رسم.
. منبع: آثار و برکات صلوات ص ۱۳۱

نجات عبور از صراط
رسول خدا (ص) فرمودند: شب گذشته، عجیب خوابی دیدم. مردی از امت خود را دیدم که از صراط می گذشت و هر لحظه می لرزید،و در هر قدم می لغزید. پس دیدم صلواتی که بر من فرستاده بود،آمد و دست او را گرفت، و به سلامت او را از صراط گذرانید.
. منبع: آثار و برکات صلوات ص ۱۴۳

نزدیک ترین افراد به پیامبر (ص) در قیامت.صلوات بفرست
رسول خدا (ص) فرمودند: نزدیک ترین شخص به من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیش تری بر من فرستاده باشد.
منبع: آثار و برکات صلوات ص ۱۴۳

واجب شدن شفاعت
رسول خدا (ص) در وصیت خود به امیر مومنان علی (ع) فرمود: یاعلی ! هر کس بر من، هر روز و هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب می شود ؛ اگر چه گناهانش از گناهان بزرگ باشد.
. منبع: آثار و برکات صلوات ص ۱۴۶ – بحار الانوار ج ۹۱ ص ۶۳

رفع عطش قیامت
خدا وحی کرد به حضرت موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) :ای موسی! دوست داری که عطش قیامت تو را در نیابد و درمواقف آن روز تشنه نباشی؟ عرض کرد: بلی ای پروردگار جهانیان.
خطاب رسید: امروز در دنیا بر حبیب من صلوات فرست تا فردا ازتشنگی قیامت ایمن باشی.
. منبع: آثار و برکات صلوات ص ۱۵۱

Www.Rahpouyan.Com

/ 1 نظر / 11 بازدید
زهرا

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد عالی بود دسته شما درد نکند صلوات برای ظهور