داستانهای بحار(شجاعتر از پسر علی علیه السلام)

در جنگ جمل ، حضرت علی علیه السلام فرزندش محمد حنفیه را طلبید و نیزه خود را به او داد و فرمود:- با این نیزه به سپاه دشمن حمله کن !محمد حنیفه نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد، گروهی از سپاه دشمن جلوی او را گرفتند، او نتوانست پیش روی کند، به عقب برگشت و به خدمت پدر رسید. در این هنگام ، امام حسن علیه السلام نیزه را گرفت و به سوی دشمن شتافت . پس از مدتی ، با نیزه ای خون آلود نزد پدر آمد. هنگامی که محمد حنفیه آن شجاعت را از امام علیه السلام مشاهده کرد، بر اثر احساس شکست ، سرخ و سرافکنده شد. حضرت علی علیه السلام به او فرمود:- ناراحت نباش ! او پسر پیامبر و تو پسر علی هستی !

/ 0 نظر / 9 بازدید