خوابیدن بین الطلوعین

در مورد خوابيدن كه يك امر طبيعي است، در روايات آمده است كه "در ساعات اوليه شب بخوابيد و بين الطلوعين بيدار باشيد".

بين الطلوعين يعني بين دو دميدين(طلوع) روشنايي، يعني بين طلوع فجر(نماز صبح) تا طلوع آفتاب و زماني که هوا تقريبا گرگ و ميش شده است.بين الطلوعين يعني بين دو شرق، يک شرق يعني طلوع صبح کاذب که خيط ابيض است و شرق دوم يعني طلوع صبح صادق که طلوع آفتاب است.چنين حالتي در غروب هم وجود دارد.

در مورد خوابيدن كه يك امر طبيعي است، در روايات آمده است كه "در ساعات اوليه شب بخوابيد و بين الطلوعين بيدار باشيد".

متاسفانه در حاضر افراد، بسياري از اين گونه مسائل را صرفاً به عنوان دستورالعمل هاي ارشادي و اخلاقي در نظر مي گيرند، در حالي كه اين دستورات صد در صد كاربردي مي باشند. به عنوان نمونه يكي از فوايد عمل به روايت مذكور اين است كه هورموني در بدن به نام هورمون رشد(سوماتوتوروپ) وجود دارد كه بيشترين ميزان ترشح آن حدود دو ساعت بعد از غروب آفتاب مي باشد(زيرا بدن انسان يك فيزيولوژي خاصي دارد كه با عالم هماهنگ مي باشد) و در روا يات آمده كه همان ساعت بخوابيد. اينكه خواب کافي در زمان مناسب، باعث بلندي قد مي شود، به اين دليل است كه در اوايل شب، اين هورمون ترشح مي شود و اگر كسي سر شب بخوابد، رشد متناسب و متعادلي پيدا مي كند.اما يك سري از هورمون هاي استرس زا وجود دارند(البته در جاي خود مفيد مي باشند) كه به آنها "كورتيكواستروئيد" گفته مي شود، مانند هورمون هاي "آدرنالين" و "نور آدرنالين". بيشترين ميزان ترشح اين هورمون ها دو ساعت قبل از طلوع آفتاب مي باشد؛ يعني دقيقا هنگام بين الطلوعين (از طلوع فجر تا طلوع آفتاب).

اين كه خواب بعد از اذان صبح، باعث ناراحتي و كسلي و پريشاني انسان مي شود، ولي بيدار شدن در موقع اذان حالت شادابي مي آورد، به خاطر ترشح اين هورمون هاست. همچنين اگر زماني كه اين هورمون ها حداكثر ترشح خود را دارند، انسان خواب باشد، احتمال سكته زياد است. لذا بيشترين آمار مرگ در خواب، در ساعات بين الطلوعين مي باشد.

حال اگر همين مسئله يعني نخوابيدن بين الطلوعين را يك پزشك به ما توصيه مي كرد، با شوق و اطمينان بيشتري به آن عمل مي كرديم، زيرا به كاربردي بودن آن معتقد بوديم، اما دستورات ديني را به عنوان مسائل صرفاً اخلاقي پنداشته و كمتر به آنها توجه مي كنيم.

منبع:

www.quran-m.com

/ 1 نظر / 9 بازدید